અમારા સભ્યો

રાજુભાઈ કે શાહ (ઘીવાળા)

વ્યવસાય: બ્રોકર અલંગ શિપ મટિરિયલ

અનિલભાઇ શાહ (ખીલાવાળા)

વ્યવસાય: આયર્ન અને સ્ટીલ વેપારી
ટ્રસ્ટી - કન્વીનર, મહાવીર જૈન સોસાયટી, શાશ્ત્રીનગર (ભાવનગર)

રાજુભાઈ પારેખ

વ્યવસાય: કેટલફિલ્ડ વેપારી
ટ્રસ્ટી, મહાવીર જૈન સોસાયટી, દિહોર જૈન સંઘ

કેતન એમ શાહ (મોનપરા)

વ્યવસાય: ડાયમંડ ટૂલ્સ ટ્રેડર્સ

મનીષ વી શાહ (મામુ)

શિક્ષણ: બી.એસ.સી.
વ્યવસાય: શેર બ્રોકર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સલાહકાર